OKO ...odstranění bariér

Co je nového?

Asistent 2.2.9


Hledat slovo (WebText)

Oprava kódování na Google.

YouTube

Oprava přístupu k seznamům.

Asistent 2.2.8


Hledat slovo (WebText)

Oprava slovníků na Seznamu.

OkoMail

Aktualizace aplikační knihovny opravující problém s přístupem k SMTP serveru přes zabezpečené připojení SSL.

Asistent 2.2.7


FineScan

Přidána podpora pro FineReader verze 15.

Počasí

Vzhledem ke změnám formátu dat na straně poskytovatele změněn zdroj pro získávání informací o počasí.

Hledat slovo

Opraveno vyhledávání ve slovnících.

Asistent 2.2.6


KDD Asistent

Aktualizace připojovacích údajů.

Asistent 2.2.5


Asistent

Přepracování obsluhy klávesnice zamezující výpadkům klávesových zkratek napříč aplikacemi Asistenta.

KDD Asistent

Je-li katalog stažen poprvé, není v seznamu přítomna položka Nové tituly.
Dojde-li při načítání katalogu k chybě, je o tom zobrazena zpráva s popisem chyby a indikací čísla řádku, na kterém se chyba v katalogu vyskytuje.

RSS čtečka

Počet zpráv kanálu je zjišťován až po stisku F2, čímž bylo dosaženo rychlejšího procházení kanálů.
Optimalizace a tím zrychlení procesu načítání zpráv v kanálech.
V případě, že není při prohledávání kanálů text nalezen, zobrazí se okno s textovým polem obsahující nenalezený text.
Při prohledávání kanálů na zadaný text je postup hledání indikován zvukem.

Asistent 2.2.4


Talkman

Při otevírání souborů RTF se v průběhu převodu do aplikace Talkman objeví okno informující o probíhající konverzi.
Oprava převodu textu do formátu MP3 při změněném kódování.
Oprava pádu aplikace po přesunu na začátku textu při změněném kódování.

KDD Asistent

Nový rychlejší způsob aktualizace katalogu.
Podpora souborů ve formátu RTF.
Do nabídky Co dělat přidána možnost vyhledání dalších titulů od stejného autora.

Asistent 2.2.3


Asistent

Opraven občasný problém s načítáním stránek ve webovém prohlížeči Webtext.

RSS čtečka

Je-li spuštěno plynulé čtení pomocí klávesy Mezerník, je po stisku Escape pro zavření zprávy plynulé čtení zastaveno.
Opraveno otevírání odkazů v externím prohlížeči pomocí kombinace kláves Ctrl+Enter.

Finescan

Opravy problémů s obsluhou aplikace Finereader ve chvíli, kdy je její okno na pozadí.

Youtube přehrávač

Přizpůsobení úpravám ze strany Youtube.

KDD Asistent

Přizpůsobení nasazení zabezpečeného protokolu knihovnou digitálních dokumentů.

Asistent 2.2.2


Asistent

Do Nastavení Asistenta na kartu Systém přidáno zaškrtávací políčko Dotaz při ukončení Asistenta umožňující vypnout nabídku akcí při ukončování Asistenta.

KDD Asistent

Odstraněn problém při stahování titulů s jednou či více tečkami na konci názvu.
Přidána možnost pomocí Ctrl+F5 načíst katalog, i když bude načten aktuální katalog, vhodné zejména v případech chybného načtení katalogu.

Youtube přehrávač

Vyřešena kolize hlášení o nezdařeném přehrávání videa s odečítačem obrazovky, která mohla způsobit zastavení programu.

Telefonní seznam

Ošetřen prázdný záznam při exportu celého seznamu do schránky.

WebText

Opraveny problémy načítání některých webových stránek nebo html souborů.

Asistent 2.2.1


Telefonní seznam

Opraven problém, k němuž mohlo dojít při synchronizaci s kontakty Google při určité skladbě kontaktů.
Opraveno otevření nápovědy.

Youtube přehrávač

Odstraněn problém, kdy v některých případech při práci s videem zůstal funkční Oko explorer Winmonitoru a přehrávání videa nebylo možné obsloužit.
Opravena funkčnost v reakci na interní změnu na stránkách přehrávače Youtube.

RSS čtečka

Opraveny některé kontextové nápovědy.
Odstraněn problém při vyčtení popisu u některých zpráv.
Při čtení zprávy opraven přesun pomocí písmene N na nadpis, který je zároveň odkazem.

KDD Asistent

Opraveno stahování a rozbalování titulu obsahující znak ? (otazník) na konci svého názvu.
Opravena možnost stahovat tituly za bonusové kredity.

Talkman

Po převodu do MP3 je korektně smazán původní zvukový Wav soubor.
Přidána práce s texty v kódování UTF-8.
Opraveno ohlašování zaškrtnutí u položek aplikační nabídky.
Opraveno opakování částí textu při převodu do MP3 s určitými hlasy.

Elved

Uplatněn stejný algoritmus převodu do formátu MP3 jako v aplikaci Talkman, který odstraňuje drobné lupnutí na konci převedeného souboru MP3.

Diář

Při smazání diáře zajištěno vymazání všech synchronizačních souborů.
Opravena synchronizace opakovaných událostí.
Oprava zvukové indikace událostí při přesunu písmenem d na aktuální datum.
Vzhledem k zavedenému omezení oprávnění aplikací je při použití funkcí pro změnu systémového data a času zobrazeno upozornění a funkce není provedena. Pro možnost měnit systémové datum a čas je třeba Diář spustit jako administrátor.
Opraveno zadávání času pro automatickou synchronizaci.

OkoMail

Přidána nastavení pro úpravu šířky sloupců v seznamu mailů a možnost zvolit, zda bude v prvním sloupci zobrazen odesílatel nebo předmět.
Opraveno ohlašování stavu zaškrtávacích položek v aplikační nabídce.
Opraveno ukládání příloh pomocí tlačítka Uložit vše.

FineScan

Přidána podpora pro FineReader verze 14.

Knihovna

Opraveno ohlašování položek při pohybu pomocí počátečních písmen.

Asistent 2.2.0


Asistent

Nová možnost spolupráce s připojeným mobilním telefonem, který lze využít pro hlasové ovládání a jehož prostřednictvím mohou aplikace Asistenta využívat služby jako např. volání či zasílání SMS.
Asistent a jeho aplikace nyní po svém startu kontrolují, zda je dostupná nová aktualizace Asistenta. Pokud bude aktualizace existovat, bude uživateli nabídnuta možnost její instalace.
Opravena funkčnost aplikace pro nastavení skenování pod Windows 10.
Opravena možnost konfigurovat tlačítka Asistenta pod Windows 10.
Změněna složka pro ukládání datových souborů aplikací Asistenta na users\uživatel\appdata\roaming\Ace design\Asistent\verze.
Změněno názvosloví u některých ovládacích prvků tak, aby odpovídalo používaným standardům.
Z důvodu stále více omezovaných možností ovládání Skype externími aplikacemi odstraněn program Skype Asistent.
Aplikace pracující se SAPI 5 hlasy jako např. RSS čtečka, KDD Asistent, Cizojazyčný Elved a další se při prvním spuštění pokusí vyhledat a nastavit některý ze známých českých hlasových syntéz.
Nastavitelná velikost písma pro menu.

Diář

Přepracován dialog pro nastavení opakovaných událostí.
Možnost vkládat opakované události bez omezení počtu opakování.
U záznamů z minulosti, které již v Diáři existují a jsou znovu synchronizovány z kalendářem Google se zapnutým alarmem není již alarm vyvoláván.
Zajištěna funkčnost synchronizace s kalendářem Google.
Přidána možnost vyhledat nejbližší Velikonoce, stiskem písmene V jsou nalezeny nejbližší další Velikonoce, stiskem Shift+V jsou nalezeny nejbližší předchozí Velikonoce.
Při přechodu na jiný měsíc nebo rok je ohlášeno celé datum.

Telefonní seznam

Přidána možnost vytočení telefonního čísla a zaslání SMS zprávy prostřednictvím připojeného mobilního telefonu.
Zajištěna funkčnost synchronizace s kontakty Google.
Odstraněno pole Skype, pokud u některého záznamu byl tento údaj vyplněn, automaticky bude přesunut do pole Poznámka.
Do výchozích záznamů přidán kontakt na linku podpory programů Oko.

Oko mail

Přidán koš, do kterého jsou přesouvány odstraněné maily.
Přidána práce se složkami: možnost vytvořit novou složku, přejmenovat ji a smazat, možnost kopírovat a přesouvat do vytvořených složek zprávy.
Opravena práce s mailovými zprávami obsahujícími v některém poli znak "svislá čára".

RSS čtečka

Interně přepracováno ukládání dat (při prvním spuštění proběhne převod dat ze starého do nového formátu).
Přidána práce se složkami: možnost vytvořit novou složku, možnost kopírovat a přesouvat do vytvořených složek zprávy.
Po označení více zpráv možnost poslat e-mailem všechny označené zprávy najednou.
Možnost stáhnout nové zprávy pouze pro právě vybraný kanál (z nabídky Kanály nebo stiskem Ctrl+F5).

Talkman

V případě nové instalace nastaven režim čtení po větách.
V seznamu rozečtených souborů již není uváděna cesta k souboru, pro lepší srozumitelnost je uváděn pouze název souboru.
Odstraněno jemné lupnutí na konci převedeného MP3 souboru.

Kalkulačka

Opravena funkce vložení čísla do Kalkulačky ze schránky.
Upraven vzhled programu.
Upraveno formátování výpisu.

Bookman

Opraven přesun do složky Stažené soubory v nabídce Přejdi na.
Opravena chyba při nastavení prázdné výchozí složky.

Elved

Opraven proces ukládání a rušení ukládání souboru v případě, kdy soubor zadaného jména již existuje.
Režim plynulého čtení je po čisté instalaci Asistenta nastaven na režim Po větách.

Telefon

umožňuje vytáčet telefonní číslo a posílat SMS přes připojený mobilní telefon.

Zpět na : Obsah