OKO ...odstranění bariér

Co je nového?

WinMonitor 2.2.20


WinMonitor

Opravena akce přerušení souvislého čtení klávesou pravý kontrol.
Opravena indikace rozbalování položek stromového seznamu.

WinMonitor 2.2.19


WinMonitor

Opraveno občasné ohlašování slova Aplikace místo položek nabídky Winmonitoru.
Opraveny výpadky klávesových zkratek odečítače při přerušení plynulého čtení v aplikacích Thunderbird a Firefox.
Opraveno čtení odkazů v aplikaci Webtext.

Firefox

Spolehlivé zapnutí Oko exploreru při opuštění editačního pole pomocí klávesy Tabulátor.

Poznámkový blok, Wordpad

Opravena nefunkčnost souvislého čtení velkých textů prostřednictvím funkce dostupné na stisk kombinace kláves Ctrl+Mezerník.

Skype 8

Doplněno ozvučení editačního pole chatu.

WinMonitor 2.2.18


WinMonitor

Opraveno čtení kontextové nabídky vyvolané na ploše či v Průzkumníku.
Opraveno čtení aplikační a kontextové nabídky v Průzkumníku pod Windows 7.

Internet Explorer

Oprava vyčítání editačních polí.

Firefox

Opraveno ozvučení rozbalovacích editačních polí (vyskytuje se např. pro zadání hledaného výrazu na stránce Google).

Windows Live Mail

Opraveno čtení editačního pole při psaní zprávy.

MS-Word

Opraveno ozvučení MS-Word 2010.

WinMonitor 2.2.17


WinMonitor

Opraveno spouštění programu pro vzdálenou podporu.
Zlepšeno vyčítání editačních polí použitím funkcí systému Windows pro přístup k uživatelskému rozhraní, dříve byla přednostně použita data z grafického ovladače.

MS-Word

Opravena odezva v editačních polích v dialogových oknech.
Opravena odezva v okně pro nastavení písma.
Při pohybu klávesou F6 mezi panely přidán titul aktuálního panelu.

WinMonitor 2.2.16


WinMonitor

Ozvučen přesun po položkách pomocí počátečních písmen v rozbalovacích seznamech.
Opraveno OCR na oknech s moderním rozhraním Windows 10.
Zajištěno obecně platné ozvučení posuvníků.
Funkci grafického ovladače je možné nastavit podmíněně podle aplikace. Uplatněno na programy MS Office.

Průzkumník

Zrychlení výběru položek seznamu s klávesou Control.

Total Commander

Ozvučena 32bitová a 64bitová verze Total Commander 9.
Opraveny příkazy pro čtení stavu a volného místa na jednotkách.

Outlook

Opraveno ozvučení seznamu kontaktů, které se ztratilo po aktualizaci aplikace.

WinMonitor 2.2.15


WinMonitor

V režimu vypnutých hlasů a zvuků vypnuto rovněž zvukové oznamování indikátorů průběhu.
Pokud při startu Winmonitoru nebude spuštěna služba Winmonitoru, dojde k jejímu automatickému spuštění.

Firefox a Internet Explorer

Opraveno ohlašování klávesy mezerník při psaní do editačních polí.

Skype

Opraveny problémy při obsluze dialogového okna při přihlašování ke Skype.

Thunderbird

Opraveno ozvučení mazání znaku pomocí klávesy Backspace.

Windows Live Mail

Opraveno ozvučení seznamu se zprávami.

Word

Opraveno ohlašování dialogu upozorňujícího na neuložený dokument při uzavírání aplikace.

Aplikace pro jízdní řády Idos

Aktualizován skript pro doozvučení.

Acrobat Reader DC

Opraven problém při čtení dokumentu po jeho otevření přímo v aplikaci.

WinMonitor 2.2.14


WinMonitor

Opravena možnost využívat příkazy Winmonitoru v rámci aplikací Asistenta.
Vyčítání systémových oznámení v rámci aplikací Asistenta.
Pod Windows 10 64bit opraven grafický ovladač, který mohl způsobovat problémy např. při práci s aplikační nabídkou v programech Office.

Thunderbird

Provedeny optimalizace zajišťující přesnější vyčítání textu psané zprávy.
Aktualizován soubor tipů pro aplikaci Thunderbird.

Adobe Reader

Oprava čtení souborů PDF pro některé typy dat.

Word

Doplněno ohlašování nového řádku slovním hlášením podle nastavení Winmonitoru.

WinMonitor 2.2.13


WinMonitor

Opraveno ozvučení v nabídce pro vypnutí počítače při pohybu počátečními písmeny ve Windows 10 Aniversary Update.
Ozvučen titul dialogu, který se objeví při otevírání souborů s nepřidruženou příponou.
Přidána podpora braillského řádku Alva Comfort 640.
Opraven problém, kdy při ručním načtení definičních souborů mohlo dojít k výpadku klávesových zkratek používaných Winmonitorem.
Doplněny definiční soubory pro RSS čtečku v Asistentu 2.2.
Ve Windows 10 opraveno ohlašování prázdné složky v Průzkumníkovi.

WinMonitor 2.2.12


WinMonitor

Opravena funkčnost spouštění Asistenta pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+F11.
Ozvučen přesun po položkách v nabídce pro vypnutí počítače při použití počátečních písmen.

Internet Explorer

Oprava ozvučení při přechodu po nadpisech (např. na www.idnes.cz).
Změna indikace průběhu načítání stránky na zvukovou.

Windows Live Mail

Opravena indikace nepřečtených zpráv pod Windows 10.
Odstraněno zpoždění při pohybu po zprávách ve Windows 10.

Power Point

Oprava ozvučení Powerpoint 2016.
Automatické přečtení slidů po jejich zobrazení.

Firefox, Thunderbird

Opraveno vyčítání posledního smazaného znaku a prázdných řádků.

WinMonitor 2.2.11


Winmonitor

Rozšířena podpora braillských řádků o Freedom Scientific Focus 40 Blue.

Firefox, Internet Explorer

Zpřístupněn našeptávač při zadávání webové adresy.
Umožněno vizuální posouvání stránky (scroll) pomocí kombinace kláves Ctrl+Page up a Ctrl+Page down.
Optimalizace prohlížení stránky (přeskakování skrytých prvků).

Acrobat Reader

Zpřístupněn obsah editačních polí při vyplňování PDF formulářů.

WinMonitor 2.2.10


Winmonitor

Opraven problém, který mohl v systému Windows 10 způsobovat, že Winmonitor po startu systému byl-li ponechán v nečinnosti, přestal odpovídat.
Zpřístupněn Adobe Acrobat Reader DC 15.

WinMonitor 2.2.9


Winmonitor

Do nastavení na záložku Ohlašování přidána možnost zapnout ohlašování prvku pod kurzorem myši.
Windows 10: oprava ohlašování při přepínání rozložení klávesnice.
Windows 8.1, Windows 10: oprava funkce zvukové myši.
Opraveno zaměření textů funkce OCR.
Optimalizace aktualizačního procesu odstraňující detekci hrozby antivirem Eset.
Změna zvuku indikujícího hodiny.

WinMonitor 2.2.8


Winmonitor

Zajištěna funkčnost pod systémem Windows 10.
Windows 10: ozvučeno vyhledávání v nabídce Start.
Windows 10: ozvučeny přepínače specifické pro tento systém.
Opravena zvuková indikace symbolu hodin pro kurzor myši.

Thunderbird

Ozvučen stav rozbalovacích položek stromového seznamu se složkami.
Zajištěno správné čtení textu i při procházení původní zprávy v odpovědi na zprávu (v případě zpráv ve formátu HTML je třeba přepnout zobrazení na "Prostý text" v nabídce "Zobrazení/tělo zprávy jako").

Internet Explorer

Doplněno ozvučení pro zadání jména a hesla ve formulářích Gmail.
Opraveno zdvojování určitých textů stránky.
Opraveno vyhledávání nadpisů a textu (CTRL+F) na některých stránkách.

MS Word

Ozvučení dialogu pro zadání hesla při otevírání zamčeného dokumentu.

Firefox

Opravena nestabilita při procházení stránky pomocí klávesy Tabulátor v případě, kdy jsou zobrazeny záložky.

WinMonitor 2.2.7


Internet Explorer

Provedeny úpravy umožňující práci v novém rozhraní knihovny Biblio včetně využití klávesové kombinace CTRL+SHIFT+M pro aktivaci a následnou práci s vyhledávacím stromem.
Opravena nežádoucí automatická aktivace formulářového režimu při skoku na seznam či rozbalovací seznam pomocí navigačních kláves.
Opraveno vypínání formulářového režimu v editačním heslovém poli při stisku klávesy Capslock.

Firefox

Provedeny úpravy umožňující využití klávesové kombinace CTRL+SHIFT+M v knihovně Biblio pro aktivaci a následnou práci s vyhledávacím stromem.
Opraveno vyslovování po sobě jdoucích odkazů se stejným textem.
Oprava nemožnosti opustit editační pole šipkou dolů na některých stránkách (např. Google, Seznam).

Word

Ozvučen pohyb v tabulkách rovněž na stisk Shift+Tab.

WinMonitor 2.2.6


Skype

Oprava ozvučení pro verzi 7.1

WinMonitor 2.2.5


Skype

Oprava ozvučení pro verzi 6.22.
Nové ozvučení pro verzi 7.

WinMonitor 2.2.4


Winmonitor

Do nabídky Obecné/Nástroje byla přidána možnost OCR, která je také dostupná na stisk kombinace kláves pravý Alt+Shift+F5. Tato funkce rozpozná pomocí OCR obsah aktivního okna a následně jej umožní pomocí šipek prohlížet a klávesou Enter na zvoleném místě provést klik. Nastavení funkce OCR se nachází rovněž v nabídce Winmonitoru Obecné / Nástroje. Více o funkci OCR
Bylo odstraněno občasné neohlášení editačního pole na fokus.
Uvolněno nastavení odlišného hlasu pro vybranou aplikaci v dialogu Nastavení, přepínač Aplikační.

Word

Odstraněno ohlašování fráze "WordAccess" v dialogu Možnosti.
Opraveno ohlašování tučného písma po stisku Ctrl+B.
Word 2007: opraveno ohlašování při výběru typu písma v dialogu Písmo.
Doplněna zvuková indikace tlačítek v ukončovacím dialogu.

Excel

Odstraněno ohlašování fráze "ExcelAccess" v dialogu Možnosti.
Opraven problém, kdy při procházení nabídky Winmonitoru byla místo aktivní položky vyslovována aktuální buňka.

Internet Explorer

Opraven výpadek při ohlašování změny stavu zaškrtávacích tlačítek.
Opraveno čtení struktury přepínacích tlačítek seřazených v seznamu.
Opraveno hledání tlačítka s obrázkem.

WinMonitor 2.2.3


Winmonitor

Odstraněno občasné zobrazení stránek s nápovědou při startu Winmonitoru.

MS-Word

Odstraněna nefunkčnost plynulého čtení na některých počítačích.

Firefox

Odstraněna nefunkčnost režimu Oko explorer na některých počítačích.

Outlook

Aktualizováno ozvučení, čímž byl odstraněn problém se čtením zpráv v Outlooku 2013 na některých počítačích.

Skype

Odstraněn problém, kdy nebyly čteny kontakty z Facebooku.

WinMonitor 2.2.2


Winmonitor

Opravena volba stisku pravého tlačítka myši ve funkci Ikony na liště.
Opravena funkčnost příkazu Winmonitoru Titul aktivního okna.
Opravena funkčnost dotykového gesta pro otevření kontextové nabídky.
Ozvučen seznam skrytých aktualizací ve Windows 7 64bit.

MS-Word

Odstraněno nežádoucí hlášení při stisku klávesy mezerník v průběhu psaní).
Opraveno souvislé čtení.

Skype verze 6

Opraveno ozvučení seznamu emotikonů.
Opravena funkčnost nastavení Kontakty - ohlašovat přezdívku.
Opravena funkčnost nastavení Chat - ohlásit datum a čas.
Opravena funkčnost nastavení Chat - vypsat datum a čas.

Windows live mail

Opraveno občasné zapínání režimu Oko exploreru při psaní zprávy či při její editaci.
Odstraněno nežádoucí hlášení adresy zprávy při pohybu v rozepsané zprávě.

Windows MediaCenter

Odstraněno občasné ohlášení slova Ikona při procházení programového průvodce.

Mozilla Firefox

Přidána podpora editačního rozbalovacího seznamu (např. na stránkách vyhledávače Google).
Opraveny výpadky oznamování některých nadpisů při pohybu po nadpisech (např. na mall.cz).

Internet Explorer

Přidána podpora editačního rozbalovacího seznamu (např. na stránkách vyhledávače Google).

Total Commander

Opraveno čtení položek obsahujících dvě tečky.

WinMonitor 2.2.1


Winmonitor

Podpora ovládání dotykem.
Kombinace kláves Ctrl+Shift+N pro vyčištění obsahu schránky nahrazena kombinací Ctrl+Alt+Shift+N vzhledem ke kolizi s klávesovou zkratkou pro vytvoření složky.
Funkce Ikony na liště rozšířena o položku Datum a čas.

Excel

Ohlašování rozbalovací nabídky u buňky.

Word 2013

Ozvučení stavu zaškrtávacích políček v dialogu možnosti.

WinMonitor 2.2.0


Winmonitor

Zajištěno ozvučení prostředí operačního systému Windows 8.
Přidáno ozvučení aplikací určených pro nové prostředí Windows 8. Ozvučení je realizováno pomocí nástroje pro prohlížení internetových stránek.
Opraveno ohlašování smazaného znaku při přesunu kurzoru pomocí naváděcích tlačítek na braillském řádku.
Při nastavení úrovně výslovnosti interpunkce na hodnotu Většina bylo přidáno vyslovování znaků čárka, tečka, vykřičník a otazník.
Klávesa pro nastavování rozsahu zvukové myši byla změněna z Ctrl+Shift+K na písmeno K, které je nyní funkční pouze při zapnuté zvukové myši.
Opraveno zobrazení na braillském řádku po stisku klávesy Enter v Poznámkovém bloku.
Oprava zvuku položek seznamu nainstalovaných souborů.
Oprava ozvučení funkce aktualizace Windows 7.
Ve všech podporovaných internetových prohlížečích je možné skočit na další či předchozí odkaz písmenem K resp. SHIFT+K.

Word

Přepracováno ozvučení, aby byla zajištěna funkčnost ve Windows 8.

Outlook 2013

Přepracováno ozvučení, pro které již není zapotřebí modul Advanced security.

Adobe Reader

Přepracováno ozvučení, aby byla zajištěna funkčnost ve Windows 8.
Do aplikačního nastavení přidána položka Oznamovat stránku při načtení. Je-li zaškrtnuta, bude po načtení každé stránky ohlášeno její číslo, v opačném případě bude ohlášen pouze první řádek aktuálně načtené stránky.

Firefox

Opraveno zobrazování textu z editačního pole hledání na braillském řádku i po nalezení výsledku.
Vylepšeno získání zaměření okna pro hledání textu v Oko exploreru.
Zkrácena doba načítání u některých webových stránek.
Zlepšeno čtení rozbalovacích seznamů.

Excel

Přepracováno ozvučení, aby byla zajištěna funkčnost ve Windows 8.
Klávesová zkratka pro vyvolání informací pro tisk byla změněna na Ctrl+Shift+K kvůli kolizi s funkcí pro ohlášení aktuálního data a času.

Powerpoint

Opraveno ozvučení.

Internet Explorer

Oprava čtení rozbalovacích seznamů.

Zpět na : Obsah