OKO ...odstranění bariér

Co je nového?

Asistent 2.1.15


KDD

Oprava pro zajištění zabezpečeného přístupu.

Asistent 2.1.14


Asistent

Příprava na novou verzi Asistenta 2.2, zálohování důležitých nastavení.

KDD Asistent

Oprava při stahování titulů obsahujících znak : "dvojtečka"
Oprava při stahování titulu v okamžiku, kdy nejsou vyplněny uživatelské údaje

Asistent 2.1.13


YouTube přehrávač

Oprava přehrávání videa po změnách na stránce YouTube.

Asistent 2.1.12


Oko mail

Opraveno odesílání odpovědi na mail pokud je určeno více příjemců.

Talkman

Při převodu do mp3 je mazán pracovní soubor formátu WAV.

Asistent 2.1.11


Asistent

Opravena funkčnost Počasí ve skupině Komunikace. Byl změněn zdroj informací o počasí, nyní jsou tyto informace konzistentní s těmi, které o počasí podává Winmonitor.

Oko mail

Opraveno stahování pošty po startu programu.
Opraveno odesílání zprávy více příjemcům.
Ve složce Odeslaná pošta je ohlašován příjemce místo odesílatele.
Opraven problém mazání mailů převzatých z předchozí verze.

Čtečka RSS

Opraveno zpoždění při otevírání RSS zpráv obsahující odkaz na obrázek.

Asistent 2.1.10


Asistent

Opravena funkčnost nastavení skenování pod Windows 10.

Oko Mail

Aplikace interně zcela přepracována, aby byla zvýšena její spolehlivost, po prvním spuštění této nové verze budou do nového formátu převáděny všechny zprávy, což může trvat i několik minut.
Do nabídky Soubor přidána možnost uložit zprávu ve standardním formátu EML.
Přidána možnost otevřít zprávu ve výchozím prohlížeči Windows dostupná po stisku Ctrl+Enter.
Do nastavení účtů přidána záložka Upřesnit, na které je možné určit, zda bude použit protokol SSL a případně změnit číslo jeho portu.

Youtube přehrávač

Oprava funkčnosti pod Windows 10.

RSS čtečka

Opraven občasný pád aplikace v průběhu stahování zpráv.

Asistent 2.1.9


Youtube přehrávač

Po stisku klávesy F2 v přehrávaném videu je ohlášen kromě celkové délky také odehraný čas.

Rádio

Přidána možnost volby formátu zdroje při zadávání nové stanice.

Databáze

Opraven pád programu v případě zobrazení některých dialogových oken.

KDD Asistent

Odstranění možného selhání při rozbalování titulu po jeho stažení.

Asistent 2.1.8


WebText, Hledat slovo

Oprava kontextové nápovědy.

Skype Asistent

Obnova funkcí vyřazených novou verzí Skype.

Windows 10

Přizpůsobení nabídky Asistenta. Úprava ozvučení aplikace Kalkulačka.

Asistent 2.1.7


Počasí

Oprava zobrazení informací o počasí.

YouTube Přehrávač

Oprava chyby při získávání seznamu videí, způsobená změnou přístupu Google. Přidána možnost otevřít video v prohlížeči internetu.

Asistent 2.1.6


Asistent

V textových polích ozvučeno vkládání znaků pomocí levého Altu a jejich ordinární hodnoty.
Funkce Ohlašovat myš oznamuje více informací.

Bookman

Opravena funkce převodu obrazového souboru do textu v konfiguraci s FineReaderem verze 12.
Pro uplatnění této změny je třeba znovu provést nastavení skenování pro Finereader 12 dostupné v nabídce Asistenta ve skupině Skenování.

Databáze

Opraveno možné selhání funkčnosti ve spolupráci s odečítačem Winmonitor.

KDD Asistent

Opraven občasný problém se smazáním katalogu po jeho aktualizaci.
Zajištěno správné uzavírání aplikace pod systémem Windows XP v případě, kdy byl stažen titul.

OkoMail

Zajištěno správné uzavírání aplikace pod systémem Windows XP v případě, kdy je nastaveno stahování nových zpráv po startu programu.

Rádio

Funkce synchronizace stanic se serverem dostupná na klávesu F5 byla změněna na funkci Nahrát stanice ze serveru, která do vašeho počítače nahraje ty stanice, které pro vás připravíme, aktualizuje stanice, u kterých došlo ke změně adresy a zároveň vymaže stanice, které jsou nefunkční. Pozor, jsou smazány i stanice, které byly přidány ručně.
Přidána nová funkce Aktualizovat ze serveru dostupná po stisku Ctrl+F5, která přidá nové stanice ze serveru, aktualizuje stanice, u nichž došlo ke změně adresy a neodstraní stanice nefunkční a ani stanice ručně přidané.

RSS čtečka

Oprava chybného zobrazování data a času přijetí u některých zpráv.
Pokud se do seznamu kanálů dostane kanál s chybně zadanou adresou, bude v seznamu zobrazen jako Nový kanál a bude možné jej vymazat.
Zajištěno správné uzavírání aplikace pod systémem Windows XP v případě, kdy je nastaveno stahování nových zpráv po startu programu.

YouTube přehrávač

Přidána možnost vložit odkaz na zvolené video do schránky dostupná v nabídce Co dělat nebo po stisku Ctrl+C v nabídce videí.
Přidána možnost přeskočit reklamu pomocí písmene R (je třeba vždy nechat zhruba 5 vteřin reklamy odehrát, teprve pak se na nějaký čas objeví tlačítko pro přeskočení reklamy, které lze písmenem R aktivovat).
Opraven posun při přehrávání videa pomocí šipek a ovládání hlasitosti pomocí Page up a Page down.
Při posunu pomocí šipek v hrajícím videu je ohlašován namísto procent aktuální čas v přehrávaném videu.
Opraveno ohlašování popisu videa po stisku Ctrl+F2 po přechodu na další stránky v seznamu videí.

Talkman

Opraven přesun na pozici zadanou pomocí procent.

Asistent 2.1.5


Asistent

Doplněno čtení zvukové myši pro položky Průzkumníka Windows.

FineScan

Přidána podpora FineReader verze 12.
Oprava FineScan pro FineReader verze 11. Opraven výpadek přečtení úvodního okna včetně tlačítka Start po spuštění programu. Opraven problém skladby stránek při opakovaném snímání více stránek.
Pro uplatnění úprav je třeba po aktualizaci znovu provést funkci Asistent, Skenování, Nastavení, zde zvolte Ocr program a nastavení odpovídající verze FineReaderu.

Asistent 2.1.4


Asistent

Do Nastavení na záložku Hlas přidána položka Opakovat slova. Pokud je zaškrtnuta, budou při psaní v programech.
Asistenta po stisku mezerníku vyslovována napsaná slova.
Opravena odezva v textových polích při pohybu po slovech.

Telefonní seznam

Zajištěna funkčnost synchronizaces kontakty Google v systému Windows 8.

Youtube přehrávač

Zajištěna funkčnost pod systémem Windows 8.

Oko mail

Opraveny další případy chybného pojmenování příloh.
Oprava interpretace některých mailů ve formátu HTML.
Oprava mazání mailů po jejich stažení ze serveru Seznam.cz (případně dalších serverů, u nichž mohlo mazání selhávat).

Asistent 2.1.3


Zprávy

Opraveno dohledání začátku zvolené zprávy.

Oko mail

Opraven chybný čas a datum při příjmu některých zpráv.
Opraveno ukládání určitých příloh.

Asistent 2.1.2


Asistent

Oprava přiřazení kontextové nápovědy k prvkům v dialogu pro nastavení hlasu v programech jako např. RSS čtečka, KDD Asistent atd.
Do programů obsahujících dialog pro otevření či uložení souborů (Talkman, Elved atd.) přidáno ohlášení aktuální složky při focusu na seznam složek a souborů, rovněž je v tomto seznamu aktuální složka ohlášena po stisku klávesy Mezerník.

Oko mail

Do aplikační nabídky Zpráva přidána položka Vytisknout dostupná rovněž na stisk kombinace kláves Ctrl+P umožňující vytisknout zprávu na tiskárně.
Přidána možnost odpovědět všem - pokud zpráva obsahuje více příjemců, je po zvolení možnosti Odpovědět uživatel dotázán, zda chce odpovědět všem příjemcům zprávy.
Opraven problém, kdy při odesílání více mailů se při stisku klávesy Escape v nové zprávě neobjevil dialog Co dělat.
Opraveno občasné nezobrazení textu příchozí zprávy.
Opraveno občasné zkrácení textu v poli předmět.
V nabídce Co dělat za položky Otevřít přílohu a Uložit přílohu přidán název přílohy, se kterou se bude pracovat.
Přidáno pípání u postupu při kontrole a stahování nové pošty.
Odstraněno zkracování jmen některých příloh při jejich ukládání.
Přidáno upozornění na nefunkční či chybně zadaný SMTP server zjištěný v průběhu procesu odesílání pošty.

Talkman

Klávesou CTRL je možné přerušit souvislé čtení.
Po zvolení záložky či po nalezení textu funkcí hledání textu je automaticky spuštěno plynulé čtení.
Šipka nahoru a dolů slouží pro pohyb po řádcích.
Klávesami PageUp a PageDown se lze přesouvat mezi záložkami.

Talkman, Elved

Opravena interpretace nastavené výšky hlasu u hlasu Pavel při převodu textu do MP3.

Elved

Opravena funkce vícenásobného převodu textu do MP3 při nastaveném hlasu Pavel.
Opraveno ohlašování uložení souboru po stisku Ctrl+S.

KDD Asistent

Po zvolení položky Otevřít složku s knihou (nebo s časopisem) se tato složka otevře v Knihovně (původně se otevírala v programu Bookman).

Knihovna

Při přesunu na položku pomocí počátečních písmen je aktuálně zvolená položka vyslovena.

Diář

Při úpravě času a data u vloženého záznamu je v poli pro změnu data možné přecházet písmenem d na aktuální datum a klávesami Page Up nebo Page Down po týdnech i přes hranice měsíců stejně jako v hlavním kalendáři.
Opraveno nadbytečné cinknutí při otevření Diáře ze systémové lišty na datu s událostí.

Asistent 2.1.1


Asistent

Do skupiny Komunikace na pozici F12 přidán program YouTube přehrávač usnadňující vyhledávání a přehrávání videí ze serveru YouTube.
Sjednocen vzhled dialogů pro práci se záložkami u programů Talkman a Elved.
V programech obsahujících dialogy pro otevírání či ukládání souborů (např. Elved, Talkman atd.) opraveno padání programu při stisku šipek na prázdném seznamu.
Opraveno hlášení prázdné schránky na stisk kombinace kláves Ctrl+Shift+F7.

Oko Mail

Opraveno mazání mailů ze serveru při použití více účtů.
Při změně intervalu pro stahování zpráv se tato změna projeví okamžitě, nikoli až po restartu programu.
Opraveno zobrazování znaků s diakritikou ve jméně odesílatele.
Upraven předdefinovaný text při posílání zvukové nahrávky.

Bookman

Umožněno otevřít soubor prostřednictvím souboru se záložkami (přípona IDX).
Do aplikační nabídky přidána položka Rozbalit, která je dostupná také na stisk kombinace kláves Shift+F9.
Do nabídky Přejdi na přidána položka Veřejné dokumenty.
Přidána podpora pro otevírání souborů s příponou RTF.
Zamezeno použití funkce Poslat mailem na složce.
Změněna klávesová kombinace pro zabalení souborů na Shift+F5.
Opravena práce se soubory s příponou DOC.
Opraveno otevírání souboru s příponou HTML ve Webtextu.

Elved

Doplněna kontextová nápověda pro dialog obsahující seznam záložek a pro dialog umožňující záložku vložit.

Webtext (RSS čtečka, Zprávy, atd.)

Opraven problém, kdy byla stránka po otevření automaticky čtena od jejího začátku.

KDD Asistent

Po stažení titulu je titul automaticky rozbalen.
Přidána podpora dokumentů ve formátu RTF.
Po rozbalení je možné kromě čtení či otevření složky s titulem také otevřít obsah časopisu či nechat vytvořit obsah knihy odpovídá-li formát knihy určité struktuře.
Zamezeno překrývání hlasu programu KDD asistent s hlasem Asistenta.
Umožněno bez přihlášení stahovat tituly, které knihovna tímto způsobem stahovat povoluje.
Do aplikační nabídky Nástroje přidána položka Přejít do knihovny textů dostupná také na stisk kombinace kláves Ctrl+K, která otevře knihovnu, v níž se nacházejí všechny vámi stažené knihy, naskenované texty atd..
Opraven občasný výpadek při ohlášení výsledků vyhledávání.
Opraveno načítání nového katalogu.
Opraveno zobrazení nových titulů po načtení nového katalogu.
V oddílu Novinky jsou nové tituly rozděleny podle kategorií.
Při vymazání záložky je korektně ohlášena aktuální položka.
Opraveno zpracování uživatelského jména a hesla obsahujícího znaky s diakritikou.
Opraveno zjišťování velikosti titulů.
Opraveno řazení titulů do kategorií.

Telefonní seznam

Položka ICQ zaměněna za položku Narození, do níž můžete zapsat datum narození, které se také synchronizuje s kontakty Google.
Do aplikační nabídky přidána nabídka Nástroje, do níž byla z hlavní nabídky přesunuta nabídka Akce a z nabídky Soubor položka Nastavení účtu.
Do aplikační nabídky Nástroje přidána položka Nastavení dostupná také po stisku klávesy F12 umožňující nastavit různé parametry programu.
Do dialogu Nastavení přidána možnost zvolit prohlížeč pro otevírání webových stránek a program pro odesílání e-mailových zpráv.
Opraven import více záznamů ze schránky.
Opraveno odesílání mailu a vytáčení telefonních čísel z telefonního seznamu.
V dialogu pro hledání záznamu odstraněn přepínač nastavující, ve které položce záznamu se bude vyhledávat a přidána editační pole pro každou položku záznamu. Lze vyhledávat i prázdné položky zadáním dvou po sobě jdoucích uvozovek do příslušného políčka.

Talkman

Změněna klávesová zkratka pro vyvolání dialogového okna pro práci se záložkami na Ctrl+L, čímž byla sjednocena s programem Elved.
Do aplikační nabídky Soubor přidána skupina Rozečtené obsahující seznam všech souborů, u nichž si program pamatuje, kde bylo ukončeno jejich čtení.
Počet možných rozečtených souborů rozšířen na 10.

Knihovna

Přidána podpora pro otevírání souborů s příponou RTF.
Opravena nabídka Co dělat, která se objeví po zvolení souboru s příponou TXD.

Diář

Upravena interpretace celodenních a vícedenních událostí v Denním přehledu.
Oprava synchronizace celodenních událostí.

RSS čtečka

Do dialogu Nastavení přidána možnost zvolit program pro odesílání zpráv mailem.
Provedeny úpravy zajišťující načítání některých kanálů, které se v předchozí verzi programu nenačítaly.

Diktafon

Do aplikační nabídky Záznam přidány pro přehlednost položky sloužící pro pohyb v záznamu.
Položka Nastavení přesunuta do aplikační nabídky Soubor a pro vyvolání této položky přiřazena klávesa F12.

Asistent 2.1.0


Asistent

Do skupiny Komunikace na pozici F11 přidán program KDD Asistent usnadňující práci s Knihovnou digitálních dokumentů.
Přidána funkce Rychlé hledání - vyhledávání programů Asistenta podle počátečních písmen: začnete-li v nabídce Asistenta psát, budou zobrazeny všechny programy začínající napsaným znakem, postupným dopisováním se bude seznam zúžovat, výsledky budou řazeny podle toho, jak často určité aplikace spouštíte.
Po stisku klávesy Home a End dochází ke skoku pouze na obsazená tlačítka.
Opraveno uložení nastavení hlasitosti v případě, kdy je zvolen hlas Pavel.
Upraven přístup k SAPI 5 hlasům, úprava např. odstraňuje problém s padáním Asistenta a jeho aplikací v případě, kdy je hlas Eliška nastaven jako výchozí SAPI hlas v systému Windows.
Opraven návrat na editační pole pro zadání fráze pomocí klávesy Tabulátor.

Diář

Přidána synchronizace s kalendářem Google, kterou můžete spustit z aplikační nabídky Diář zvolením položky synchronizace s kalendářem Google nebo stiskem kombinace kláves Ctrl+F5.
Do aplikační nabídky Diář přidána položka Výsledek poslední synchronizace zobrazující počet přidaných, odebraných či změněných událostí na straně Diáře a kalendáře Google po proběhlé synchronizaci.
Přidán svátek na 29. února.
Přidána možnost zjistit zbývající čas u běžících minutek stiskem kombinace kláves Ctrl+F4.
Okno s oznámením skončeného minutníku má titul Minutník a obsahuje text s informací o doběhnutí minutníku.
Změněn zvuk pro oznámení ukončení minutníku.
Do nastavení přidána možnost zvolit zvuk pro oznámení ukončení minutníku.
Do nastavení přidána možnost volby, zda bude zvuk minutníku přehrán jen jednou nebo bude přehráván opakovaně.
Přidána možnost přidat upozornění (alarm) před zadanou událost.
Při přidávání nové události změněno zatrhávací tlačítko alarm na seznam, z něhož je možné zvolit, kdy se má zadaná událost oznámit. Pokud je zvolena položka Vlastní, je možné v následujících dvou prvcích zvolit jednotku (hodin, minut, dnů, týdnů, měsíců, let) a počet, o jaký má být událost předem oznámena.
V dialogu Nastavení změněno zatrhávací políčko Alarm pro novou událost na seznam, z něhož je možné zvolit časový úsek, o jaký bude každá nová událost předem připomínána.
Výchozí hodnota po instalaci pro nastavení parametru Alarm pro nový záznam nastavena na hodnotu Přesně Je-li připomínána událost, pak po stisku klávesy Enter je zobrazen nejen text události, ale o řádek výše také údaj, za jak dlouho má připomínaná událost nastat případně před jakou dobou tato událost nastala.
Při tvorbě nové události a v okně plánu upraveno pořadí prvků na stisk klávesy Tabulátor tak, že za polem Poznámka následuje seznam s výběrem alarmu a teprve pak je pole počáteční s časem události.
Do aplikační nabídky Diář přidána položka Smazat diář umožňující vymazat všechny záznamy v diáři.
V hlavním okně Diáře lze použít klávesu F5 pro přesun na kalendář (např. z pole svátků).
Nastavení programu se ukládá do uživatelské složky nikoli do registrů.
Odstraněny nadbytečné mezery na konci poznámky u jednotlivých záznamů v Diáři.
Opraveno ohlašování počtu úkolů pro zvolený den při přesunu na kalendář pomocí TAB nebo Shift+TAB.
Opraveno ohlašování alarmů v případě ohlašování více po sobě jdoucích alarmů.
Opraveno ohlášení události ve chvíli, kdy běží minutník.
Opravena funkce odložení upozornění na událost ve chvíli, kdy běží minutník.
Opravena chyba, kdy po vymazání události před zazněním alarmu se alarm ozval, přestože již událost byla vymazána.
Opravena občasná zástava běhu programu při hledání dne pomocí jeho prvních znaků.
Opraveno ozvučení při přesunu na editační pole se svátky a zpět na kalendář.
Opraveno ozvučení při pohybu v textovém poli s aktuálním časem v hlavním okně aplikace Diář.
Opraveno zadávání hodin při nastavování minutníku pouze jedním číslem.
Doplněna kontextová nápověda při zobrazení okna s alarmem.

Telefonní seznam

Přidána synchronizace s kontakty Google, kterou můžete spustit z aplikační nabídky Soubor zvolením položky synchronizace s kontakty Google nebo stiskem kombinace kláves Ctrl+F5.
Do aplikační nabídky Soubor přidána položka Výsledek poslední synchronizace zobrazující počet přidaných, odebraných či změněných kontaktů na straně Telefonního seznamu a kontaktů Google po proběhlé synchronizaci.
Pole e-mail přejmenováno na e-mail domů.
Přidána nová pole: e-mail zaměstnání, e-mail jiný.
Možnost zadat více telefonních čísel či mailových adres do jednoho pole (jednotlivé adresy se oddělují znakem , (čárka)).
V polích s více hodnotami (např. maily) je možné přepínat se mezi jednotlivými údaji pomocí kombinace kláves Ctrl+šipka dolů a Ctrl+šipka nahoru.
Do aplikační nabídky Hledání přidány položky Hledat další (dostupná také na klávesu F3) a Hledat předchozí (dostupná také na kombinaci kláves Shift+F3).
Opraven skok na prázdnou poznámku při pohybu pomocí šipek nahoru a dolů.
Po vymazání záznamu se focus přesune na nejbližší záznam, nikoli na začátek seznamu.
Odstraněn opakovaný dotaz na uložení záznamu po úpravě záznamu a přesunu na seznam jmen pomocí klávesy F5.
Po zvolení položky v dialogu Přejdi na pomocí prvního písmene není zvolená položka opakována dvakrát.
Nastavení programu se ukládá do uživatelské složky nikoli do registrů.

RSS čtečka

Ošetřena chyba v případě, kdy je RSS kanál nedostupný a tato nedostupnost je indikována speciální HTML stránkou. V takovém případě se ve zprávách daného kanálu objeví zpráva odkazující na takovou HTML stránku.
Po načtení zpráv je na braillském řádku zobrazen počet nových zpráv.
Po nalezení zprávy pomocí funkce Hledání jsou přečteny i detaily zprávy, je-li nastaveno jejich automatické vyčítání.
Opraveny výpadky textů při otevření článků v některých RSS kanálech (např. Mobil ze serveru iDnes).
Opraven problém, kdy se mohlo stát, že se některé zprávy z kanálu do čtečky nenačetly (např. v kanálu Výcvik vodicích psů).

Oko mail

Opraveno občasné velmi dlouhé stahování určitých mailů s přílohami.

Elved

Do aplikační nabídky Hledat přidána položka Hledej zpět dostupná také po stisku Shift+F3.
Po nalezení textu již není údaj o pozici textu přerušen ohlášením titulu okna.
Pokud uživatel ukládá soubor bez vyplnění jména souboru, je na to upozorněn.

Rádio

Opravena chyba při spouštění stanice předvolbou po startu programu.

Zpět na : Obsah