ACE Design spol. s r.o.

Skočit na navigaci

Logo stránky

OKO, WinMonitor

Ztráta nebo omezení zrakového vnímání představuje citelný problém pro mnoho z nás. Ovlivňuje to naši možnost uplatnění v zaměstnání a v životě. Příčinou mohou být zdravotní problémy, nenadálý úraz nebo přibývající věk.

Softwarové produkty pojmenované OKO jsou výsledkem dlouholetého úsilí umožnit lidem, kteří trpí nějakou formou poškození zraku, využít moderních informačních technologií pro přístup k informacím, vzdělání a komunikaci.

Sledovat obrazovku zrakem bývá považováno za nezbytnou podmínku pro práci s graficky orientovaným uživatelským prostředím dnešních počítačů. Proto může být překvapivé, že to zdaleka není nutné - pokud má uživatel k dispozici pomůcku, která zprostředkovává a převádí viditelnou informaci do hlasové nebo hmatové podoby.

Programová pomůcka, která poskytuje takové služby je označována jako odečítač a jejím úkolem je sledovat změny na obrazovce, jako například otevírání nových oken, výběr v seznamu položek, nebo posun textového ukazatele, a tyto změny oznámit hlasem. Vedle využití umělého hlasu je možné připojit speciální zařízení, braillský řádek, které zobrazuje informace do hmatové podoby. Příkladem takového odečítače je i WinMonitor.

Vedle odečítače jsou vytvořeny i speciální programy, které umožňují uživatelům snadné čtení knih, časopisů a tištěných publikací. Další užitečné doplňky mohou pomoci se souvislým čtením textu, plánováním, zvukovými poznámkami a podobně. Takové speciální programy mohou navíc obsahovat již zabudované alternativní uživatelské rozhraní využívající ohlašování a zvuky, stejně jako snadné zvětšení textu a kontrastní barevné nastavení vzhledu. Soubor pomůcek tohoto typu jsme nazvali Asistent.

Tak jsou sledovány dva cíle. Jednak umožnit přístup ke všeobecně používaným programům a dále za pomoci speciálních programových pomůcek zajistit pohodlnou práci při řešení konkrétních úkolů.

Programy OKO jsou výsledkem stále probíhajícího dialogu mezi uživateli a řešiteli. Děkujeme všem, kdo přispívají radou nebo připomínkou a výměnou získávají produkt, který je živý, rozvíjí se a drží krok s dynamickým prostředím informačních technologií.

V případě potřeby můžete stáhnout program pro naši vzdálenou servisní podporu.