ACE Design spol. s r.o.

Skočit na navigaci

Logo stránky

Služby k programu

K programu ACE ÚČTO mají uživatelé k dispozici zákaznický servis v rozsahu:

 • sledování změn v metodice vykazování a aktualizace výkazů ve všech variantách, dle uživatelů a jejich datových výstupů (u příspěvkových organizací)
 • na www stránkách jsou k dispozici pro registrované zákazníky metodické a účetní informace, odpovědi na nejčastěji se opakující dotazy 
 • HOT-LINE k programu
 • v případě chyb, které není možné vyřešit prostřednictvím HOT-LINE, je možné zaslat data elektronicky ke kontrole a následně opravit
 • chyby, které není možné vyřešit telefonicky, řešíme na místě u zákazníka
 • v pravidelných jarních a podzimních termínech probíhá školení programu a konzultační den Ing. Olgy Hanzlové k problematice účetní - týká se především příspěvkových a nevýdělečných organizací. Je samozřejmě možné dohodnout si i školení individuální.
 • v průběhu roku dle potřeby probíhá aktualizace SW - jsou doplňovány další funkce, prováděny úpravy stávajících funkcí - zpravidla na základě našich nových poznatků nebo na základě podnětů od uživatelů.

Služby k programu jsou hrazeny buď paušální roční částkou, nebo jednotlivě, podle poskytnutých služeb. V rámci paušálního poplatku jsou poskytovány tyto služby:

 • změny a úpravy programu dle měnící se legislativy,
 • automatická aktualizace SW a výkazů prostřednictvím internetového připojení
 • změny odborné účetní náplně,
 • telefonickou a emailovou poradenskou službu k programu v rozsahu běžném pro tento typ produktu, včetně bezplatného přístupu na vyhrazenou část webových stránek dodavatele, kde jsou průběžně zveřejňovány metodické a účetní informace pro uživatele,
 • zvýhodněné ceny na pořádaná školení a semináře,
 • zvýhodněné ceny při nákupu balíčků modulů programu.

V případě, že uživatel nemá podepsánu smlouvu na poskytování služeb, hradí se poskytované služby v rámci platného ceníku.