ACE Design spol. s r.o.

Skočit na navigaci

Logo stránky

Historie

Celý systém účetnictví pro příspěvkové a nevýdělečné organizace vznikl v srpnu 1991 (tehdy ještě v prostředí DOS).

Původní verze měla k dispozici pouze základní část pro vedení účetnictví bez přídavných agend. V té době většina příspěvkových organizací ve školství teprve vznikala postupným získáváním právní subjektivity. Spolu s našimi zákazníky - především z řad škol - jsme absolvovali různé změny organizačních struktur, přechody na různé způsoby účtování, slučování, rozdělování a změny zřizovatelů.

Postupné zavádění programu do škol pak ovlivnilo potřebu definování dalších operací tak, aby systém co nejvíce ulehčil práci zkušeným účetním a na druhou stranu, aby byl dobrým vodítkem a pomocníkem pro méně zkušené a začínající účetní.

Od pololetí roku 1998 je k dispozici verze v prostředí MS Windows, která se dynamicky rozvíjí. Právě k této verzi byly postupně zaváděny do praxe přídavné moduly, které umožňují uživatelům vést jednotlivé ekonomické agendy s tím, že již v těchto agendách vzniká podklad pro účetnictví – tj. modul pokladny, závazků, pohledávek, fakturace, interních dokladů, banky včetně napojení na elektronické bankovnictví, evidence DPH apod. V zásadě lze říct, že postupným vývojem tak program rozšířil své možnosti do takové šíře, jaká je v současné době standardní u většiny kvalitních programů pro podnikatelskou sféru.

V praxi systém funguje ve stovkách instalací v mnoha oblastech ČR. Naši zákazníci jsou nejen příspěvkové organizace ve školství, ale také knihovny, muzea, domovy důchodců a různé jiné příspěvkové organizace. Další skupinou zákazníků jsou nevýdělečné organizace z různých oblastí činnosti.

Největší množství uživatelů programu registrujeme:

  • v Jihomoravském kraji
  • v Pardubickém kraji
  • ve Středočeském kraji
  • v kraji Vysočina
  • v Olomouckém kraji
  • ve Zlínském kraji
  • v Moravskoslezském kraji

Díky jednoduchosti obsluhy programu, dobře metodicky propracovaným základním účetním náplním dodávaným spolu s programem, a hlavně dlouholeté praxi v poskytování hot-line servisu při využití možností internetu, se okruh našich zákazníků intenzivně rozšiřuje i do ostatních krajů republiky.