ACE Design spol. s r.o.

Skočit na navigaci

Logo stránky

ACE ÚČTO

ACE-ÚČTO je aplikační program určený k vedení podvojného účetnictví. Program je od samého začátku jeho vývoje určen zejména pro potřeby příspěvkových nevýdělečných organizací, ale existuje i ve verzi pro podnikatele.
 
Hlavní pozornost je tedy věnována příspěvkovým a nevýdělečným organizacím. Příspěvkovým organizacím program umožňuje vykazovat výsledky hospodaření nadřízeným orgánům v předepsaném tvaru a podle aktuálních pravidel. Přenos výsledků hospodaření je možný elektronicky (z programu je možné předepsané datové výstupy zasílat přímo příslušnému orgánu), na externích médiích (flash disk apod.) a v papírové formě. K dispozici jsou v současnosti všechny známé a používané datové formáty. Konkrétně se jedná o formát XML (CSÚIS), F-JASU (MÚZO) a 56Gg WinUCR (Gordic). Pro komfortní odesílání datových výstupů do systému Státní pokladny je k dispozici modul pro automatickou obousměrnou komunikaci s CSÚIS.
Pro příspěvkové organizace je v programu implementován Pomocný analytický přehled (PAP), který má sloužit pro zajištění informací za účelem monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení.
 
Pro ty organizace, které mají povinnost vytvářet a předávat PAP, je z naší strany připravena metodika, jednoduché zadávání PAP údajů v jednotlivých modulech programu, příslušné výkazy v tiskové a datové podobě včetně potřebných školení.
 
Jelikož i příspěvkové a nevýdělečné organizace se mohou stát plátci DPH, je v programu zakomponována také evidence DPH s možností vytvoření příslušného daňového přiznání a jeho exportu v požadovaném datovém formátu.
 
Zde naleznete bližší popis programu (soubor je ve formátu PDF).
 
Program je naprogramován pro prostředí MS Windows. Umožňuje práci na jednotlivém počítači i v síťovém propojení více uživatelů.
 
Účetnictví má připravenu účetní náplň vytvořenou odborným metodikem a specialistou ve výše uvedené oblasti účetnictví, který je i odborným garantem celého systému. Tzn. spolu se systémem jsou dodávány účtové osnovy se všemi potřebnými číselníky včetně číselníku účetních operací s předdefinovanými kontacemi a na ně navazující státní i interní výkazy a protokoly. Vlastní účtování je možné provozovat jak klasickým způsobem, tj. zadáváním příslušných účtů, tak s využitím připravených předkontací, které zahrnují většinu standardních účetních operací, jež se zpravidla v daném typu organizace vyskytují. K dokladům umožňuje program tisk předkontačních košilek včetně možnosti nastavení formátu podpisových vzorů.
Uživatel má okamžitě po zaúčtování dokladů k dispozici údaje o svém hospodaření, pohybech, obratech a zůstatcích na jednotlivých účtech. Samozřejmostí jsou výstupy tiskových sestav např. deník dokladů, obratová předvaha, obraty na účtech, výkazy, sledování saldokont apod. Přímo v programu je možné zadat rozpočet, přičemž program zpracuje nejen bilanci rozpočtu, ale také v definovaných výkazech porovnává aktuálně hodnotu rozpočtu a skutečného čerpání včetně procentuálního vyjádření.
Základní modul ÚČETNICTVÍ je vytvořen tak, aby k němu mohly být připojeny další doplňkové moduly (adresář kontaktů, pokladna, evidence pohledávek a závazků, fakturace, interní doklady, banka včetně možnosti komunikace s el. bankovnictvím, evidence DPH apod.), vždy dle potřeb jednotlivých organizací. Záleží na požadavku uživatele zda a které moduly pro svoji práci využije.
Program má k dispozici automatickou aktualizaci programu a výkazů prostřednictvím internetu. V případě aktivního internetového připojení tedy "hlídá" aktuálnost verze programu a výkazů za uživatele.

Služby
Společnost ACE Design, s.r.o. zajišťuje aktualizaci programu z hlediska programového i z hlediska metodického - tj. zahrnutí změn do programu, které vyplývají ze změn obecné legislativy, změn metodiky nadřízených orgánů, nároků na změnu datových výstupů, případně na nově požadované výkazy.
K programu poskytujeme poradenskou a konzultační činnost. Toto poradenství se vztahuje jak k obsluze programu, tak k metodice jednotlivých forem účetnictví dle platné legislativy a jejich vlivu na výkaznictví s tím, že změny sleduje metodik a v rámci poskytovaných služeb jsou tyto změny oznamovány uživatelům a zapracovávány do programu. V takovém případě obdrží uživatel buď metodické pokyny nebo novou verzi programu s popisem úprav a novinek.
Metodické pokyny a aktuální verze výkazů jsou pro registrované uživatele také k dispozici ve vyhrazené uživatelské sekci těchto www stránek, stejně jako možnost poradenského servisu.
 
Doporučená konfigurace PC
Procesor kategorie Intel i3  a vyšší (i5, i7), min. paměť 4 GB, operační systém Windows 7 (64-bitová verze) a vyšší (Win 8.1, Win 10), jednotka DVD/CD, rychlý pevný disk, zobrazení 1280x1024 a větší, tiskárna laserová nebo inkoustová, síťová karta (pro síťovou stanici), pevné připojení na internet (možnost automatických aktualizací a přímého odesílání dat), flash disk nebo externí HDD pro zálohování dat.  
 
Dostupné verze
Možnosti použití programu závisí pouze na výběru příslušné účetní náplně. Tyto jsou v současné době k dispozici v několika modifikacích, všechny též ve variantě plátce / neplátce DPH.
  • příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MŠMT,
  • příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je OBEC,
  • příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je KRAJ,
  • nevýdělečné organizace,
  • podnikatelské subjekty.

Cena programu

Vzhledem k tomu, že je program ACE ÚČTO konfigurovatelný podle potřeb a požadavků uživatele (viz. informace o jednotlivých modulech pod odkazem "Bližší popis programu"), pohybuje se jeho základní cena v rozmezí 6 - 40 tis. Kč bez DPH.

V ceně je vždy zahrnuta základní účetní náplň (účtová osnova a připravené předkontace), státní a interní výkazy dle aktuálně platné legislativy, uživatelská a metodická příručka v elektronické formě (PDF dokument) a aktivační SW klíč. V ceně není zahrnuta instalace, konfigurace a školení v sídle uživatele a náklady na dopravu s tím spojené.
 
V případě požadavku na konkrétní konfiguraci nás laskavě kontaktujte. Vypracujeme vám písemnou nabídku dle vašich požadavků včetně případných slev za nákup některého z připravených kompletů. Do nabídky uvedeme i doprovodné služby (instalace, konfigurace, školení) v doporučeném rozsahu dle našich zkušeností s požadovaným typem a velikostí organizace.

V případě potřeby můžete stáhnout program pro naši vzdálenou servisní podporu.

Pro další informace nás kontaktujte na adrese: ucto(zavináč)acedesign.cz