ACE Design spol. s r.o.

Skočit na navigaci

Logo stránky

Informace pro pořadatele

Informace zde uváděné jsou určeny pro pořadatele jezdeckých závodů a pro zpracovatele jejich výsledků. Jsou tu uvedeny a nadále budou průběžně doplňovány některé důležité zásady, které je třeba dodržovat pro správné zadávání a zpracování výsledků závodů s následným přenosem dat na centrálu ČJF.

Při pořádání závodů musí být zejména dodrženo:

  • Vždy před definicí závodu do programu je třeba aktualizovat databáze koní, jezdců, subjektů, funkcionářů a sportovního kalendáře.
  • Taktéž je třeba zkontrolovat, zda instalovaná verze programu pro příslušnou disciplinu je aktuální.
  • Pokud nemáte možnost z technických důvodů výše uvedené aktualizace stáhnout přímo z programu Ace Gallop je možné se k těmto informacím dostat pomocí nabídky "Uživatelská sekce" vlevo v menu na obrazovce. Zde po přihlášení a ověření Vašeho přístupu Vám budou k dispozici ke stažení potřebné podklady.
  • K účasti na závodech nesmí být připuštěn nikdo, kdo se neprokáže platnou a prodlouženou licencí (výjimku tvoří pouze veřejné tréninky nebo účast zahraničních jezdců). Existenci licence lze ověřit přímo v programu Ace Gallop. Pokud z nějakého důvodu licence ještě není na ČJF zaregistrována (může se týkat pouze jezdců), obsahuje program potřebný aparát k vložení licence do zpracování dle dohodnutých pravidel.
  • Ve všech výsledkových listinách (v papírové i datové podobě) musí uvedeny technické parametry soutěží, licence jezdců, koní, subjektů (klubů a stájí) a rozhodčích.
  • Výsledky závodů v papírové a elektronické podobě musí být doručeny oblastnímu sekretáři ČJF do týdne od konání závodů. Data v elektronické podobě, zpracované pomocí Ace Gallop je možné odeslat přímo elektronickou poštou z programu. Pokud to z technických důvodů není možné, je třeba je zaslat na emailovou adresu: vysledky@cjf.cz jako přílohu. O přímém zaslání elektronické podoby je však nutné oblastního sekretáře informovat při zaslání papírových výsledků !!