ACE Design spol. s r.o.

Skočit na navigaci

Logo stránky

Služby k programu

K programu ACE-EMA mají uživatelé k dispozici zákaznický servis v rozsahu:

  • sledování a zapracování změn legislativy, souvisejících s metodikou odepisování majetku
  • HOT-LINE k programu
  • v případě uživatelských chyb, které není možné vyřešit prostřednictvím HOT-LINE, je možné zaslat data elektronicky ke kontrole a následně opravit
  • chyby, které není možné vyřešit telefonicky, řešíme na místě u zákazníka
  • v pravidelných jarních a podzimních termínech probíhá školení programu. Je samozřejmě možné dohodnout si i školení individuální
  • v průběhu roku dle potřeby probíhá aktualizace SW - jsou doplňovány další funkce, prováděny úpravy stávajících funkcí - zpravidla na základě našich nových poznatků nebo na základě podnětů od uživatelů

Služby k programu jsou hrazeny buď paušální roční částkou, nebo jednotlivě, podle poskytnutých služeb.