ACE Design spol. s r.o.

Skočit na navigaci

Logo stránky

Historie

Program pro evidenci majetku vznikl v letech 1996 (tehdy ještě v prostředí DOS). Původní verze sloužila zejména pro oblast školství jako produkt, který měl umožňovat co nejednodušším způsobem vést evidenci majetku organizací, které získávaly právní subjektivitu a které ve větší míře majetek vedly ještě na papírových kartách nebo ho někdy nevedly v evidenci vůbec. 

Postupné zavádění programu do praxe pak ovlivnilo potřebu vytvořit nový komfortní program s pokud možno jednoduchým způsobem obsluhy a s maximální šíří konfigurovatelnosti s ohledem na mnohdy velmi odlišné požadavky organizací a uživatelů. Od roku 2004 je k dispozici verze v prostředí MS Windows, která je použitelná pro uživatele v podstatě z libovolné sféry působení či činnosti (od školství, přes sociální služby, až po podnikatelské subjekty).

V praxi systém funguje ve zhruba dvou stovkách instalací v různých oblastech ČR. Naši zákazníci jsou nejen příspěvkové organizace ve školství, ale také knihovny, muzea, domovy důchodců a různé jiné příspěvkové organizace. Další skupinou zákazníků jsou nevýdělečné organizace z různých oblastí činnosti.

Díky jednoduchosti obsluhy programu, dobře metodicky propracované základní náplni dodávané spolu s programem a hlavně dlouholeté praxi v poskytování hot-line servisu při využití možností internetu se okruh našich zákazníků intenzivně rozšiřuje i do ostatních krajů republiky.