ACE Design spol. s r.o.

Skočit na navigaci

Logo stránky

ACE EMA

Aplikační program ACE EMA je určen k evidenci hmotného a nehmotného majetku organizace, k výpočtu účetních a daňových odpisů a provádění inventur majetku.

Program má následující funkce a možnosti:

 • pracuje v grafickém prostředí MS Windows
 • umožňuje samostatnou práci (bez napojení na ekonomický systém ACE ÚČTO)
 • vede kompletní evidenci drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • vede kompletní evidenci odpisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • dovoluje evidovat operativní (podrozvahovou) evidenci majetku
 • evidenci vede formou tzv. karet, na kterou jsou navázány veškeré účetní a evidenční pohyby, které budou provedeny za dobu používání majetku
 • na každé kartě jsou k dispozici veškeré základní informace o majetku
 • jedná se zejména o název, přidělené evidenční číslo, cenu a počet kusů, datum zařazení do používání a veškeré zatřídění
 • v případě použití pro majetek již dříve evidovaný, dovoluje pro snadné dohledání zadat jeho původní evidenční číslo
 • veškerý evidovaný majetek umožňuje zatřídit z hlediska účetního zatřídění, umístění, evidenčního zatřídění a středisek a osob 
 • nastavení všech číselníků programu ovlivňuje uživatel
 • generuje pro jednotlivé položky účetní a daňové odpisové plány
 • eviduje veškeré účetní pohyby tj. změny v evidenci majetku jak z pohledu účetního, tak z pohledu evidenčního
 • tiskne evidenční štítky majetku včetně čárového kódu
 • nabízí širokou strukturu tiskových sestav evidence majetku včetně řady výběrových kritérií
 • tiskové sestavy, které jsou v programu k dispozici lze jednoduchým způsobem použít jako doklad k zaúčtování odpisů (přehledová sestava provedených účetních odpisů), zařazení či vyřazení majetku (tiskne zařazovací a vyřazovací protokoly majetku)
 • tiskne mimo jiné i přehledy majetku v jednotlivých inventárních úsecích (tzv. místní seznamy)
 • tiskne inventurní soupisy evidovaného účetního majetku k provedení fyzické inventury majetku
 • pro ulehčení fyzické inventury (zejména větších organizací) umožňuje připojení a komunikaci s mobilním snímacím terminálem čárových kódů, který umožňuje jednoduchým způsobem provádět částečné i kompletní inventury majetku (terminál, včetně příslušného programového vybavení pro něj, není součástí základní verze programu)
 • program je připraven pro komunikaci s ekonomickým systémem ACE-ÚČTO

Bližší informace o programu včetně příkladů některých tiskových sestav naleznete v podrobnějším popisu.

V případě potřeby můžete stáhnout program pro naši vzdálenou servisní podporu.

Pro další informace nás kontaktujte na adrese: ema(zavináč)acedesign.cz